ÜDY Belgesi Nedir?

_

ÜDY Belgesi Nedir?

_

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişilerin alması gereken belgedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin ‘’40- (34)’’ Maddesi icabı, aşağıda belirtilen yetki belgesi sahiplerinin birer adet ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi ve ODY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri zorunludur.
Eğitim ve Sınavdan Muaf Olarak ÜDY Belgesi Alınabilmesi için;

25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun ticaret sicil gazetesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Eğitimden Muaf Olarak ÜDY Belgesi Alınabilmesi için;
  • Üniversitelerin / Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
  •  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az 3 yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar
  •  ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler
Eğitimli ve Sınavlı ÜDY Belgesi Almak için;

ÜDY Belgesi alınabilmesi için kursa kaydı yapılacak olan kursiyerin en az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olması gerekmekledir. Kayıt olan kursiyerlerin yapılacak sınav da 70 puan almaları durumunda belge almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim ve Sınavdan Muaf Olarak ÜDY Belgesi Alınabilmesi için;

25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun ticaret sicil gazetesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Eğitimden Muaf Olarak ÜDY Belgesi Alınabilmesi için;
  • Üniversitelerin / Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
  •  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az 3 yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar
  •  ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler
Eğitimli ve Sınavlı ÜDY Belgesi Almak için;

ÜDY Belgesi alınabilmesi için kursa kaydı yapılacak olan kursiyerin en az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olması gerekmekledir. Kayıt olan kursiyerlerin yapılacak sınav da 70 puan almaları durumunda belge almaya hak kazanacaklardır.

ÜDY 4
ÜDY4 – Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 4 Eğitim Programı

_

ÜDY 4 Eğitim Programı

_
ÜDY 3
ÜDY3 – Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 3 Eğitim Programı

_

ÜDY 3 Eğitim Programı

_
ÜDY 2
ÜDY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 2 Eğitim Programı

_

ÜDY 2 Eğitim Programı

_
ÜDY 1
ÜDY1 – Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 1 Eğitim Programı

_

ÜDY 1 Eğitim Programı

_
A1Otomobille ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı
A2Otomobille ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı
B2Otobüsle ticari ve tarifesiz yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı
C3Ticari amaçla yurtiçi veya uluslararası taşınma eşyası taşımacılığı
D2Otobüsle ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı
K1Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı (Tüzel kişiliği haiz olanlar)
K3Ticari amaçla yurtiçi taşınma eşyası taşımacılığı
M1Ticari amaçla tarifeli olarak iliçi kargo işletmeciliği
N1Ticari amaçla iliçi nakliyat ambarı işletmeciliği
P1Ticari amaçla iliçi dağıtım işletmeciliği
T2Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu taşımacılığı terminali işletmeciliği
T3Eşya terminali işletmeciliği

Sizi arayalım!

_

Sizde HİKMETPINAR kalitesiyle ÜDY Belgesi sahibi olmak istiyorsanız bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz ÜDY belgesini seçin.

Size en kısa sürede dönüş yapalım.

Sizde HİKMETPINAR kalitesiyle ÜDY Belgesi sahibi olmak istiyorsanız bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz ÜDY belgesini seçin.

Size en kısa sürede dönüş yapalım.