ODY Belgesi Nedir?

_

ODY Belgesi Nedir?

_

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişilerin alması gereken belgedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 32. Maddesi icabı, aşağıda belirtilen yetki belgesi sahiplerinin bir adet ODY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri zorunludur.
Eğitim ve Sınavdan Muaf Olarak ODY Belgesi Alınabilmesi için;

25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun ticaret sicil gazetesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Eğitimden Muaf Olarak ODY Belgesi Alınabilmesi için;

En az Yüksekokul Mezunu olduğunu belgelendiren kişiler eğitimden muaf olarak ODY sınavına katılabilirler sınav da 70 puan almaları durumunda belge almaya hak kazanacaklardır.

Eğitimli ve Sınavlı ODY Belgesi Almak için;

ODY Belgesi için müracaat edecek olan kişilerin en ortaokul düzeyinde eğitim almış olması gerekmektedir. Kayıt olan kursiyerlerin yapılacak sınav da 70 puan almaları durumunda belge almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim ve Sınavdan Muaf Olarak ODY Belgesi Alınabilmesi için;

25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun ticaret sicil gazetesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Eğitimden Muaf Olarak ODY Belgesi Alınabilmesi için;

En az Yüksekokul Mezunu olduğunu belgelendiren kişiler eğitimden muaf olarak ODY sınavına katılabilirler sınav da 70 puan almaları durumunda belge almaya hak kazanacaklardır.

Eğitimli ve Sınavlı ODY Belgesi Almak için;

ODY Belgesi için müracaat edecek olan kişilerin en ortaokul düzeyinde eğitim almış olması gerekmektedir. Kayıt olan kursiyerlerin yapılacak sınav da 70 puan almaları durumunda belge almaya hak kazanacaklardır.

ODY 4
ODY4 – Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 4 Eğitim Programı

_

ODY 4 Eğitim Programı

_
ODY 3
ODY3 – Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 3 Eğitim Programı

_

ODY 3 Eğitim Programı

_
ODY 2
ODY2 – Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 2 Eğitim Programı

_

ODY 2 Eğitim Programı

_
ODY 1
ODY1 – Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 1 Eğitim Programı

_

ODY 1 Eğitim Programı

_
A1Otomobille ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı
A2Otomobille ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı
B2Otobüsle ticari ve tarifesiz yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı
C3Ticari amaçla yurtiçi veya uluslararası taşınma eşyası taşımacılığı
D2Otobüsle ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı
K1Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı (Tüzel kişiliği haiz olanlar)
K3Ticari amaçla yurtiçi taşınma eşyası taşımacılığı
M1Ticari amaçla tarifeli olarak iliçi kargo işletmeciliği
N1Ticari amaçla iliçi nakliyat ambarı işletmeciliği
P1Ticari amaçla iliçi dağıtım işletmeciliği
T2Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu taşımacılığı terminali işletmeciliği
T3Eşya terminali işletmeciliği

Sizi arayalım!

_

Sizde HİKMETPINAR kalitesiyle ODY Belgesi sahibi olmak istiyorsanız bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz ODY belgesini seçin.

Size en kısa sürede dönüş yapalım.

Sizde HİKMETPINAR kalitesiyle ODY Belgesi sahibi olmak istiyorsanız bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz ODY belgesini seçin.

Size en kısa sürede dönüş yapalım.