TEKLİF İSTE!

Bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz hizmeti seçin, size en kısa sürede dönüş yapalım!


  Sıkça Sorulan Sorular

  Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

  •Kimlik Belgesi
  •Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  •Sürücü Sağlık Raporu
  •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  •Bir adet biyometrik fotoğraf
  •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

  Sürücü belgesine yeni bir sınıf ekleme işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?

  •Kimlik Belgesi
  •Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  •Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
  •Sürücü Sağlık Raporu
  •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  •Bir adet biyometrik fotoğraf
  •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

  Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde istenilen belgeler nelerdir?

  •Kimlik Belgesi
  •Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
  •Sürücü Sağlık Raporu
  •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  •Bir adet biyometrik fotoğraf
  •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

  Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır?

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

  Eski tip sürücü belgesini ne zamana kadar değiştirmeliyim?

  31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

  Sürücü belgesinin süresini uzatabilir miyim?

  Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.

  Sürücü belgesi başvurularında randevu saatinden ne kadar önce nüfus müdürlüğünde olmalıyım?

  Vatandaşlarımızın NVİGM internet sayfasından randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir.

  Randevu saatini geçirenlerin başvuruları alınacak mı?

  Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınacaktır.

  Sürücü belgesinde kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

  Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

  Kayıp/çalıntı işlemlerinde kart ücreti ödeyecek miyim?

  Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

  Aday sürücülük nedir?
  • •01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
  • Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.
  • İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.
  • Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.
  Başka il ya da ilçelerden alınan sertifikalar her yerde sürücü belgesine dönüştürülebilir mi?

  Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.

  Sürücü belgesi almak için yaş şartları nelerdir?
  • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
  • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
  • A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
  • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
  • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları,
  Sürücü belgesi almak için deneyim şartlar nelerdir?
  • A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı
  • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı
  • BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı
  • CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı
  • C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı
  • DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı
  • D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, Sürücü belgesine sahip olmaları
  • A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.
  Sürücü belgesi almak için adli sicil kaydı şartları nelerdir?

  26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

  Monoküler nedir?

  Monoküler tek gözü gören ya da tek gözü olmayan kişiler için kullanılmaktadır. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeğe” göre monoküler kişiler de sürücü belgesi alabilir.

  Monoküler kişiler hangi sınıf sürücü belgesi alabilir?

  Bu kişiler birinci grup olarak tanımlanan sürücü belgelerini alabilir. Bu sürücü sınıfları, M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sürücü belgeleridir. Dolayısı ile bu kişiler, M, A1, A2, A ve B1 sürücü belgelerinin kullanabileceği motosiklet grubu araçlar ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanabilir.

  Monoküler sürücü sahipleri hangi araçları kullanamaz?

  Birinci gurubun dışında kalan, C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgeleri resmi ya da ticari araçları kullanamaz. Monoküler sürücü belgesinde monoküler sürücü olduğuna dair kod bulunur. Herhangi bir trafik kontrolünde bu kişilerin kurallara uyup uymadıkları denetlenir. Monoküler sürücü belgesi sahiplerinin kullandıkları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunur.

  Monoküler sürücü ile normal sürücü arasındaki farklar nelerdir?

  Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar. Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır. Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

  Monoküler sürücü sağlık raporu kaç yılda bir yenilenir?

  Bu sınıfa sahip sürücülerin her yıl sağlık raporu yenilemesi zorunludur.

  Monoküler sürücü ile normal sürücü arasındaki farklar nelerdir?

  Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar. Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır. Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

  Sürücü belgeleri geçerlilik süreleri kaç yıldır?
  • C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
  • M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

  Other Questions

  Do eiusmod tempor incidit?

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Cupidatat iusmod tempor incid idun?

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Excepteur sint occaecat cupidatat iusmod tempor incid idun?

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt?

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Do you have Questions?

  Mechanics frequently asked questions

  Bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz hizmeti seçin, size en kısa sürede dönüş yapalım!

  TEKLİF İSTE!

  Bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz hizmeti seçin, size en kısa sürede dönüş yapalım!


   Sıkça Sorulan Sorular

   Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

   •Kimlik Belgesi
   •Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
   •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
   •Sürücü Sağlık Raporu
   •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
   •Bir adet biyometrik fotoğraf
   •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
   •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

   Sürücü belgesine yeni bir sınıf ekleme işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?

   •Kimlik Belgesi
   •Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
   •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
   •Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
   •Sürücü Sağlık Raporu
   •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
   •Bir adet biyometrik fotoğraf
   •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
   •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

   Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde istenilen belgeler nelerdir?

   •Kimlik Belgesi
   •Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
   •Sürücü Sağlık Raporu
   •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
   •Bir adet biyometrik fotoğraf
   •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
   •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

   Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır?

   Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

   Eski tip sürücü belgesini ne zamana kadar değiştirmeliyim?

   31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

   Sürücü belgesinin süresini uzatabilir miyim?

   Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.

   Sürücü belgesi başvurularında randevu saatinden ne kadar önce nüfus müdürlüğünde olmalıyım?

   Vatandaşlarımızın NVİGM internet sayfasından randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir.

   Randevu saatini geçirenlerin başvuruları alınacak mı?

   Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınacaktır.

   Sürücü belgesinde kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

   Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

   Kayıp/çalıntı işlemlerinde kart ücreti ödeyecek miyim?

   Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

   Aday sürücülük nedir?
   • •01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
   • Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.
   • İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.
   • Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.
   Başka il ya da ilçelerden alınan sertifikalar her yerde sürücü belgesine dönüştürülebilir mi?

   Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.

   Sürücü belgesi almak için yaş şartları nelerdir?
   • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
   • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
   • A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
   • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
   • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları,
   Sürücü belgesi almak için deneyim şartlar nelerdir?
   • A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı
   • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı
   • BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı
   • CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı
   • C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı
   • DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı
   • D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, Sürücü belgesine sahip olmaları
   • A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.
   Sürücü belgesi almak için adli sicil kaydı şartları nelerdir?

   26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

   Monoküler nedir?

   Monoküler tek gözü gören ya da tek gözü olmayan kişiler için kullanılmaktadır. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeğe” göre monoküler kişiler de sürücü belgesi alabilir.

   Monoküler kişiler hangi sınıf sürücü belgesi alabilir?

   Bu kişiler birinci grup olarak tanımlanan sürücü belgelerini alabilir. Bu sürücü sınıfları, M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sürücü belgeleridir. Dolayısı ile bu kişiler, M, A1, A2, A ve B1 sürücü belgelerinin kullanabileceği motosiklet grubu araçlar ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanabilir.

   Monoküler sürücü sahipleri hangi araçları kullanamaz?

   Birinci gurubun dışında kalan, C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgeleri resmi ya da ticari araçları kullanamaz. Monoküler sürücü belgesinde monoküler sürücü olduğuna dair kod bulunur. Herhangi bir trafik kontrolünde bu kişilerin kurallara uyup uymadıkları denetlenir. Monoküler sürücü belgesi sahiplerinin kullandıkları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunur.

   Monoküler sürücü ile normal sürücü arasındaki farklar nelerdir?

   Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar. Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır. Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

   Monoküler sürücü sağlık raporu kaç yılda bir yenilenir?

   Bu sınıfa sahip sürücülerin her yıl sağlık raporu yenilemesi zorunludur.

   Monoküler sürücü ile normal sürücü arasındaki farklar nelerdir?

   Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar. Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır. Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

   Sürücü belgeleri geçerlilik süreleri kaç yıldır?
   • C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
   • M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

   Other Questions

   Do eiusmod tempor incidit?

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   Cupidatat iusmod tempor incid idun?

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   Excepteur sint occaecat cupidatat iusmod tempor incid idun?

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt?

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   Do you have Questions?

   Mechanics frequently asked questions

   Bilgilerinizi girip teklif almak istediğiniz hizmeti seçin, size en kısa sürede dönüş yapalım!